Втрачений мільярд – доступ до медичних послуг для 1 мільярда людей з інвалідністю


Дата публікації 1 Липня 2019 Категорія
  • Система охорони здоров'я
Теги
  • Інвалідність
  • Інклюзія
  • Критерії оцінювання результатів для здоров'я
  • Мета сталого розвитку
  • Реабілітація
  • Системи охорони здоров’я
  • Універсальне охоплення медичними послугами
Видавнича організація International Centre for Evidence in Disability (ICED)

Один мільярд людей у світі живуть з інвалідністю. Цей звіт доводить, що вони “залишаються поза увагою” світового співтовариства у сфері охорони здоров’я. Така відсутність доступу не тільки порушує права людей з інвалідністю відповідно до міжнародного права, але й не дозволяє досягти загального охоплення послугами охорони здоров’я та Мети сталого розвитку без поліпшення медичних послуг для одного мільярда людей з інвалідністю.

Особи з інвалідністю мають довгострокові фізичні, психічні, інтелектуальні порушення, порушення розвитку або сенсорні розлади. Ці порушення в поєднанні з іншими бар’єрами можуть перешкоджати людям брати рівноправну участь у житті суспільства. У світі налічується один мільярд людей з інвалідністю, більшість з яких проживає в країнах з низьким та середнім рівнем доходу та в найбідніших верствах суспільства.
Для людей з інвалідністю критично важливими є питання здоров’я та охорони здоров’я. Люди з інвалідністю часто потребують спеціалізованої медичної допомоги у зв’язку з основним станом здоров’я або порушеннями (наприклад, фізична терапія, слухові апарати). Вони, як і всі інші, потребують загальних медичних послуг (наприклад, вакцинація, допологовий догляд). Люди з інвалідністю в середньому більш вразливі до поганого стану здоров’я через вищий рівень бідності та ізоляції, а також вторинних захворювань та супутніх хвороб.