Звіт: Менеджмент надзвичайних ситуацій


Дата публікації 1 Березня 2014 Категорія
  • Конфлікти і стихійні лиха
Теги
  • Конфлікти та катастрофи
  • Ліквідація наслідків стихійних лих
Видавнича організація World Physiotherapy

World Physiotherapy (WP) заохочує свої членські організації сприяти внеску фізичних терапевтів у національні та місцеві стратегії готовності до надзвичайних ситуацій та менеджменту катастроф і надає низку ресурсів на своєму веб-сайті, зокрема програмну заяву та інформацію для підтримки фізичних терапевтів, які спеціалізуються на гуманітарному реагуванні на катастрофи. Ці ресурси є серед тих, до яких найбільше звертаються і які найчастіше завантажують.

Обговорення між WP та фізичними терапевтами, які беруть участь у гуманітарному реагуванні, визначили необхідність адвокації присутності фахівців з реабілітації, в тому числі фізичних терапевтів, на всіх етапах менеджменту надзвичайних ситуацій. Необхідно посилити їхню роль у забезпеченні готовності, підвищити їхню роль у складі бригад екстреної медичної допомоги (БЕМД), а також підтвердити необхідність створення або розвитку служб фізичної терапії в зонах надзвичайних ситуацій.

Це зумовило формування проектної групи з розроблення звіту за цією темою. Команду підтримувала консультативна група, до складу якої входили представники служб, що надають допомогу в надзвичайних ситуаціях, академічних центрів передового досвіду, професійних організацій фізичних терапевтів, авторитетних міжнародних неурядових організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Також доступно: китайською