Реабілітація в системах охорони здоров’я


Дата публікації 1 Січня 2017 Категорія
  • Реабілітація
Теги
  • Реабілітація
  • Системи охорони здоров’я
Видавнича організація Всесвітня організація охорони здоров'я

Реабілітація в системах охорони здоров’я надає рекомендації для держав-членів та інших відповідних зацікавлених сторін щодо посилення та розширення доступності якісних реабілітаційних послуг. В даний час існує значна незадоволена потреба в реабілітаційних послугах, і вона часто недооцінюється в системі охорони здоров’я. По мірі старіння населення відбувається збільшення поширенності неінфекційних захворювань і травм, і, як наслідок, зростає попит на фізичну реабілітацію. Саме тому зміцнення реабілітаційних послуг в системах охорони здоров’я набуває все більш важливого значення.

Світові тенденції в галузі охорони здоров’я та старіння вимагають серйозного нарощування реабілітаційних послуг у країнах світу та, зокрема, у країнах із низьким та середнім рівнем доходу . Посилення надання послуг та забезпечення їх належного фінансування є фундаментальним для забезпечення наявності та доступності реабілітації для тих, хто її потребує. Цей документ надає засновані на фактичних даних, обґрунтовані експертами рекомендації та відомості про передову практику для підтримки систем охорони здоров’я та зацікавлених сторін у зміцненні та розширенні високоякісних реабілітаційних послуг, щоб вони могли краще відповідати потребам населення. Рекомендації призначені для державних керівників та осіб, що визначають політику в галузі охорони здоров’я, а також актуальні для таких секторів, як людські ресурси і професійна підготовка. Рекомендації та відомості про передову практику можуть бути корисні як для окремих осіб, що займаються дослідженнями в області реабілітації, наданням послуг, фінансуванням і допоміжними засобами, так і для професійних організацій, академічних установ, громадянського суспільства, неурядових і міжнародних організацій.

Документ також доступний китайською та португальською мовами.