Аналіз політики: Доступ до допоміжних технологій


Дата публікації 1 Січня 2020 Категорія
  • Допоміжні технології
Теги
  • Допоміжні технології
Видавнича організація Всесвітня організація охорони здоров'я Цифровий Ідентифікатор Об'єкта (DOI) ISBN: 978-92-4-000504-4

Огляд: “Потреба у допоміжних технологіях стрімко зростає у зв’язку зі старінням населення світу та збільшенням поширеності неінфекційних захворювань. Однак допоміжні технології часто не враховуються в глобальних програмах охорони здоров’я та розвитку, що призводить до обмежених і фрагментарних інвестицій у цей сектор.

Ця аналітична записка висвітлює ключові виклики у забезпеченні рівного доступу до допоміжних технологій. Вона пропонує конкретні дії для поліпшення доступу у п’яти ключових сферах, орієнтованих на людину: політика, продукти, персонал та забезпечення (5P). Документ призначений для політиків, які беруть участь у розробленні політики та програм у сфері допоміжних технологій, особливо тих, хто займається розробленням програм універсального охоплення послугами охорони здоров’я. Він також актуальний для всіх зацікавлених сторін, які працюють у цих сферах.

Метою цього документу є підвищення обізнаності про індивідуальні та суспільні переваги поліпшення доступу до допоміжних технологій в рамках універсального охоплення послугами охорони здоров’я. У ньому описано, як доступ до допоміжних технологій змінює життя людей, які їх потребують і як поліпшення доступу приносить користь усім. Включення допоміжних технологій у загальне медичне страхування та посилення їх надання через первинну медико-санітарну допомогу сприятиме зміцненню здоров’я населення та майбутніх поколінь, які зможуть більш повноцінно брати участь і вносити свій вклад в освіту, ринки праці та громадянське суспільство”.