Моніторинг структурних елементів систем охорони здоров’я: посібник з індикаторів та стратегій їх вимірювання


Дата публікації 1 Січня 2010 Категорія
  • Система охорони здоров'я
Теги
  • Вакцини
  • Загальна схема
  • Індикатор
  • Інформаційні системи
  • Медичні вироби
  • Системи охорони здоров’я
  • Стратегія вимірювання
  • Технологія
  • Трудові ресурси
Видавнича організація Всесвітня організація охорони здоров'я

Цей посібник побудований на основі концепції Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), яка описує системи охорони здоров’я як шість “структурних компонентів”: надання послуг, кадри в системі охорони здоров’я, інформаційні системи охорони здоров’я, медичні вироби, вакцини та технології, фінансування та лідерство/управління. Індикатори були обрані таким чином, щоб виявити зміни та продемонструвати прогрес у зміцненні систем охорони здоров’я. Індикатори вимірюють як вхідні, так і вихідні дані. Хоча основна увага приділяється країнам з низьким та середнім рівнем доходу, також використовується досвід країн з високим рівнем доходу.

Посібник складається з шести розділів, кожен з яких присвячений одному компоненту або структурному елементу системи охорони здоров’я і побудований за наступною схемою:
-ознайомлення з компонентом та відповідними індикаторами;
-опис можливих джерел інформації та доступних стратегій вимірювання;
-запропоновані “основні індикатори”, доповнені, за необхідності, додатковими індикаторами, які можуть бути використані в залежності від особливостей та потреб системи охорони здоров’я країни.