Глобальний звіт щодо допоміжних технологій


Дата публікації 15 Травня 2022 Категорія
  • Допоміжні технології
Теги
  • Допоміжні технології
Видавнича організація Всесвітня організація охорони здоров'я

У всьому світі існує велика незадоволена потреба в допоміжних технологіях. Глобальний звіт щодо допоміжних технологій був розроблений у відповідь на резолюцію Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я (WHA71.8) щодо поліпшення доступу до допоміжних технологій, прийняту в травні 2018 року. Очікується, що Глобальний звіт відіграватиме важливу роль у створенні глобальної дорожньої карти для поліпшення доступу до допоміжних технологій для всіх і всюди. У Глобальному звіті щодо допоміжних технологій представлено комплексний набір даних та аналіз поточного стану доступу до допоміжних технологій, що привертає увагу урядів та громадянського суспільства до необхідності та переваг допоміжних технологій, у тому числі їхньої рентабельності, а також окупності інвестицій.

У Глобальному звіті викладено десять рекомендацій щодо поліпшення доступу до допоміжних технологій, які, у свою чергу, сприятимуть досягненню Мети сталого розвитку, інклюзивному універсальному охопленню послугами охорони здоров’я та узгодженню з Конвенцією про права осіб з інвалідністю.

Під керівництвом Експертно-консультативної групи ВООЗ та ЮНІСЕФ спільно розробили цей звіт у контексті комплексного підходу, що ґрунтується на найліпших наявних наукових даних та міжнародному досвіді, у співпраці із зацікавленими сторонами, які представляють різні умови, багато країн та всі регіони. Він в першу чергу орієнтований на політиків, постачальників допоміжних технологій, донорів та фінансові агенції, а також лідерів галузі. Він також спрямований на більш широке коло зацікавлених сторін, зокрема користувачів і потенційних користувачів допоміжних технологій та їхніх сімей або осіб, які здійснюють догляд за ними.