Про сховище ресурсів для реабілітації ReLAB-HS

Це сховище реабілітаційних ресурсів було сформовано в рамках проекту“Навчання діяльність і розвиток реабілітації в системах охорони здоров’я” (ReLAB-HS). Мета цього сайту – підтримати розвиток персоналу шляхом надання та підтримки єдиного, простого у використанні, всеосяжного, відкритого та доступного для пошуку сховища високоякісних, заснованих на фактичних даних публікацій. Дані ресурси було створено багатьма організаціями та зацікавленими сторонами, які працюють для підтримки світової реабілітаційної спільноти. Ці публікації виявляються, оцінюються та відбираються з різних джерел з усього світу перед додаванням до цього розширеного сховища ресурсів. Публічна форма подання також дозволяє включати додаткові публікації в цей процес оцінки та відбору.

Критерії включення ресурсів:

  • Актуальність для однієї або декількох реабілітаційних професій та інших зацікавлених сторін систем охорони здоров’я, пов’язаних з реабілітацією.
  • Ресурси знаходяться у вільному доступі і не підпадають під обмеження, пов’язані з авторським правом.
  • Містять лише ті практики, стратегії та рекомендації, які підтверджені високоякісними фактичними даними, і за необхідності використовують посилання на їх джерела.

ReLAB-HS

ReLAB-HS є глобальною ініціативою, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), діяльність якого спрямована на розвиток систем охорони здоров’я, що відповідають зростаючим потребам в послугах реабілітації у населення країн з низьким рівнем доходу і в країнах, постраждалих від конфліктів. ReLAB-HS фокусується на інтеграції послуг реабілітації та допоміжних технологій у всі рівні медичної допомоги в рамках систем охорони здоров’я. ReLAB-HS консорціум включає шість міжнародних партнерів з досвідом в області систем охорони здоров’я, застосування наукових досягнень і впровадження інновацій.