Про репозиторій реабілітаційних ресурсів ReLAB-HS

Цей репозиторій реабілітаційних ресурсів розроблено в рамках проєкту Навчання, дії та розвиток для реабілітації в системах охорони здоров’я (ReLAB-HS). Метою цього веб-сайту є підтримка розвитку кадрового потенціалу шляхом надання та підтримання єдиного, простого у використанні, всеосяжного, відкритого та доступного для пошуку сховища високоякісних, науково обґрунтованих публікацій, створених багатьма організаціями та зацікавленими сторонами, які працюють над підтримкою світової реабілітаційної спільноти. Ці публікації виявляються, оцінюються і відбираються з різних джерел з усього світу перед тим, як бути доданими до цього репозиторію ресурсів, що постійно розширюється. Публічна форма подання також дозволяє охоплювати додаткові публікації в цей процес оцінювання та відбору.

Критерії включення ресурсів:

  • Актуальність для однієї або декількох реабілітаційних професій та інших зацікавлених сторін систем охорони здоров’я, пов’язаних з реабілітацією.
  • Ресурси знаходяться у вільному доступі і не підпадають під обмеження, пов’язані з авторським правом.
  • Містять лише ті практики, стратегії та рекомендації, які підтверджені високоякісними фактичними даними і за необхідності використовують посилання на їх джерела.

ReLAB-HS

ReLAB-HS – це глобальна ініціатива, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та спрямована на розвиток систем охорони здоров’я, які реагують на зростаючі потреби в реабілітації серед населення країн з низьким рівнем доходу та країн, що постраждали від конфліктів. ReLAB-HS фокусується на інтеграції послуг реабілітації та допоміжних технологій у всі рівні медичної допомоги в рамках систем охорони здоров’я. ReLAB-HS консорціум включає шість міжнародних партнерів з досвідом в області систем охорони здоров’я, застосування наукових досягнень і впровадження інновацій.

Інші бази даних, пов’язані з реабілітацією

Існує багато онлайн баз даних, які надають доступ до ресурсів, що мають відношення до фахівців з реабілітації. Актуальний перелік цих баз даних знаходиться на сторінці Інші бази даних, пов’язані з реабілітацією.